Circle

Pedagogische visie

Op pedagogisch gebied staat bij mij het kind centraal. In de eerste plaats geef ik het kind aandacht in zijn/haar behoefte aan veiligheid en ontwikkeling. Daarnaast geef ik ze zekerheid en extra zorg. Al spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich in een veilige en zorgzame omgeving op hun eigen manier en in hun eigen tempo.

Baby's en jonge kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer ze verzorgd en opgevoed worden door een volwassene. Een baby leert zelfstandig te lopen wanneer het geholpen wordt door iemand. Het leert praten door naar een ander kind of volwassene te luisteren en hierop te reageren.
Mijn streven is om uw kind te stimuleren door telkens weer nieuwe dingen aan te reiken bijvoorbeeld door spel, maken van tekeningen en knutselopdrachten etc. Op deze manier wordt het kind sociaal, emotioneel, fysiek, intellectueel en creatief ontwikkeld. De overheid en de organisatie Buurtouders Nederland hanteren deze vier als uitgangspunten bij kinderopvang.

A. Zorgen voor emotionele veiligheid. 
B. Het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
C. Het ontwikkelen van sociale competenties. 
D. Het overdragen van waarden en normen 

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot routine van hun kind zoals (specifieke) voeding , luiers verschonen, slaapbehoeften etc. In de voorbespreking met u zal ik bovenstaande uitgebreid bespreken en duidelijk aangeven op welke manier ik dit voor uw kind zal gaan invullen.

facebook

Privacy Verklaring