Visie

Visie

Waarom gastouderopvang?

Veel ouders zijn geschrokken van de hoge kosten voor het kinderdagverblijf en geven de voorkeur aan opvang dicht bij huis. De keuze is snel gemaakt! Gastouders rekenen alleen de afgenomen uren en ook het uurtarief ligt vaak aanmerkelijk lager dan bij het kinderdagverblijf. Wie gebruik maakt van een erkende gastouder, kan ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Opvang door een gastouder verschilt ook in andere opzichten van een kinderdagverblijf. Zo vindt de opvang plaats in de huiselijke en vertrouwde omgeving van de gastouder, ook is het kleinschalig en er wordt kindgericht gewerkt. Elk kind krijgt aandacht en kan zich optimaal ontwikkelen in zijn eigen tempo. De leeftijden zijn verschillend, waardoor de kinderen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. De opvang is flexibel en de opvangtijden kunnen in overleg met u worden vastgesteld.

Vooral voor kinderen waarvoor de groepen op het kinderdagverblijf te groot zijn, of die flexibele opvang nodig hebben, is dit een goede vorm van kinderopvang. Er is meer persoonlijke aandacht en er zijn niet telkens andere leidsters waardoor een kind zich sneller echt thuis zal voelen.
Werken met kinderen kost veel energie, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Ik vind het heel fijn om kinderen een veilig plekje te bieden waar ze zich prettig en nog belangrijker, waar ze zich ook thuis voelen. Het is fantastisch werk waar ik elke dag van mag genieten!

Pedagogische visie

Op pedagogisch gebied staat bij mij het kind centraal. In de eerste plaats geef ik het kind aandacht in zijn/haar behoefte aan veiligheid en ontwikkeling. Daarnaast geef ik ze zekerheid en extra zorg. Al spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich in een veilige en zorgzame omgeving op hun eigen manier en in hun eigen tempo.

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer ze verzorgd en opgevoed worden door een volwassene. Een baby leert zelfstandig te lopen wanneer het geholpen wordt door iemand. Het leert praten door naar een ander kind of volwassene te luisteren en hierop te reageren.
Mijn streven is om uw kind te stimuleren door telkens weer nieuwe dingen aan te reiken bijvoorbeeld door spel, maken van tekeningen en knutselopdrachten etc. Op deze manier wordt het kind sociaal, emotioneel, fysiek, intellectueel en creatief ontwikkeld. De overheid en de organisatie Buurtouders Nederland hanteren deze vier als uitgangspunten bij kinderopvang.

A. Zorgen voor emotionele veiligheid.
B. Het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
C. Het ontwikkelen van sociale competenties.
D. Het overdragen van waarden en normen

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot routine van hun kind zoals (specifieke) voeding , luiers verschonen, slaapbehoeften etc. In de voorbespreking met u zal ik bovenstaande uitgebreid bespreken en duidelijk aangeven op welke manier ik dit voor uw kind zal gaan invullen.